Navigatie

B L O G #1

23 mei 2018

 

Wat is de rol van de (G)MR bij AVG?

Vandaag is de nieuwe privacy wetgeving (AVG) van kracht geworden. Schoolbesturen zijn druk bezig met het ontwikkelen van beleid en procedures met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy (IBP). Dat leidt tot de volgende vraag. Wat is de rol en wat zijn de bevoegdheden van de (G)MR hierbij? Een vraag die tot nu toe weinig wordt gesteld. 

Rol (G)MR

Zoals bij elk ander onderwerp kan de (G)MR kiezen voor een afwachtende of een meer proactieve rol. Wacht de (G)MR af dan reageert zij pas bij een advies- of instemmingsaanvraag. Omdat IBP veel raakvlakken heeft met ander beleid (denk bijvoorbeeld aan ICT-beleid, veiligheidsbeleid of de taakverdeling binnen de school) willen veel (G)MR’en dit proces actief volgen. De wet geeft de (G)MR ook een aantal bevoegdheden om die proactieve rol goed te kunnen spelen. Zo heeft een (G)MR het recht tot overleg, het recht op informatie en het recht om zelf met initiatieven te komen. 

Bevoegdheden (G)MR

Wat voor rol de (G)MR ook kiest zij heeft ten aanzien van verschillende onderdelen van het IBP-beleid instemmingsrecht. Volgens de checklist aanpak IBP van Kennisnet heeft alleen de PMR instemmingsrecht ten aanzien van de privacyverklaring. Dat is niet juist en niet volledig. Op grond van art. 12 sub m van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) heeft de P(G)MR inderdaad instemmingsrecht ten aanzien van de “vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel”. Art. 13 sub i WMS geeft echter de O(G)MR eenzelfde recht ten aanzien van de persoonsgegevens van ouders en leerlingen. In het voortgezet onderwijs ligt het instemmingsrecht ten aanzien van de persoonsgegevens van leerlingen bij het leerlingendeel van de (G)MR. Het bevoegd gezag zal de privacyverklaring derhalve aan elke geleding afzonderlijk ter instemming moeten voorleggen. Let hierbij op dat de privacyverklaring die op de website van Kennisnet staat alleen betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen. De privacyverklaring voor verwerking van persoonsgegevens van werknemers en relaties is helaas nog niet op deze website beschikbaar. 

Aanvullende bevoegdheden

Maar de (G)MR heeft echter meer instemmingsbevoegdheden dan alleen deze. Heeft het nieuwe IBP-beleid gevolgen voor de regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- of welzijnsbeleid dan heeft de (G)MR op grond art. 10 sub e WMS hierover instemmingsrecht. Ook ten aanzien van “voorzieningen voor of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel” kan op grond van art. 12 sub n WMS instemmingsrecht voor de (G)MR opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van een softwarepakket voor monitoring van het gebruik van Internet of applicaties. Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht om invulling te geven aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Het aanstellen van een FG en zijn takenpakket is een regeling die de verwerking van persoonsgegevens raakt en daarmee onder art. 12 sub m en art. 13 sub i WMS valt (zie hierboven). 

Eén IBP-plan?

Als een schoolbestuur er voor kiest om één IBP-plan te maken met in de bijlagen de diverse uitwerkingen zoals de privacyverklaring dan is het verstandig om het hele plan inclusief bijlagen ter instemming aan de (G)MR voor te leggen.

Laatste nieuws: cursus AVG en medezeggenschap

Donderdag 21 juni 2018 van 19.00u tot 21.30u vindt in Utrecht de cursus AVG en medezeggenschap plaats. Kosten € 75 p.p. BTW vrij. Mail naar info@peponderwijsadvies.nl voor het programma. 

 

© 2017 - 2019 PEP Onderwijsadvies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel