G O V E R N A N C E

Online zelfevaluatie intern toezicht 


Op grond van de Code goed toezicht en de Code goed bestuur is het intern toezicht "verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Het intern toezicht evalueert periodiek zijn functioneren als collectief en dat van de individuele leden, het samenspel met het bestuur en eventueel het samenspel met andere belanghebbenden, zoals de (G)MR."

Wat gaat goed? Wat kan beter? Met behulp van deze online tool kan het intern toezicht een prima zelfevaluatie doen om zichzelf continue te blijven verbeteren. De zelfevaluatie bestaat uit 66 vragen verdeeld over 9 thema's:

 1. Samenspel tussen RvT en bestuur
 2. Samenspel tussen RvT en (G)MR
 3. Effectiviteit binnen intern toezicht
 4. Functioneren voorzitter intern toezicht
 5. Functioneren leden intern toezicht (géén individuele beoordeling)
 6. Functioneren commissies uit de RvT (indien aanwezig)
 7. Besluitvorming binnen RvT
 8. Ondersteuning van RvT
 9. Aanvullende normen Code Goed Toezicht

De vragen zijn gebaseerd op de volgende bronnen:

 • Toolkit Toezicht Onderwijs
 • Landelijk onderzoek van Blokdijk en prof. Goodijk naar het functioneren van Raden van Toezicht in het onderwijs
 • Code goed onderwijsbestuur VO (2019)
 • Code goed toezicht VTOI/NVTK (2020)
 • Code goed bestuur PO (2021)

Het invullen van deze online zelfevaluatie vergt 10 minuten. PEP Onderwijsadvies bespreekt het evaluatierapport tijdens een vergadering van het intern toezicht. Belangrijk is dat het intern toezicht met elkaar in gesprek gaat over wat goed gaat en wat beter kan of moet. Welke prioriteiten kiezen we? Welke acties gaan we ondernemen? Welke deskundigheidsbevordering hebben we nodig? Dit gesprek leidt op een logische en natuurlijke wijze tot een eigen plan van aanpak voor de komende tijd. U ontvangt na deze bijeenkomst de rapportage in de vorm van een PowerPoint presentatie.  

Kosten: € 1.250 BTW vrij (inclusief bespreken evaluatierapport op school)

Download hier folder (klik op afbeelding):

 

© 2017 - 2021 PEP Onderwijsadvies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel